Българският хелзинкски комитет категорично подкрепя проекта за Закон за детето

Deca.bg Прессъобщения

Българският хелзинкски комитет категорично подкрепя проекта за Закон за детето. Законопроектът осигурява реална възможност на детето да бъде чуто, разбрано и зачетено. Това е правилният, синхронен с международното право път на развитие на националното ни законодателство. Този законопроект отговаря на остра необходимост от защита на правата на децата, независимо дали те живеят в семейства или при условията на друг вид …