Учители ще бъдат обучени да оказват първа помощ на деца

Deca.bg Новини

200 учители от цялата страна ще преминат „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“ и обучение за „Превенция на бедствията и авариите“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Решението правителството е взело след актуализацията на приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация“ поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата. Част от …