Съдът в Страсбург с важно решение за упражняване на родителски права

admun Новини

В решението си от 6 април по делото Анева и други срещу България Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) прие, че България е нарушила Член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията), който засяга правото на личен и семеен живот. Това дело обединява три дела и касае общо три различни случая, подадени от четирима жалбоподатели. И при …