Детство без решетки

Deca.bg Затвори и арести, Младежко правосъдие

Кампанията „Детство без решетки” цели да постигне цялостна реформа в сферата на детското правосъдие. Инициативата е стартирана на 24 септември, 2015 г. в следствие на многократни критики и сигнали от различни международни и национални организации за неадекватната към правата на детето правосъдна система в България. Детето, независимо дали е жертва или извършител, преди всичко трябва да се третира от закона …