Кампания „Изоставените деца”

Deca.bg Изтезания и малтретиране

238 починали деца за десет години. 31 смърти от глад, осемдесет и чeтири от общо занемаряване, тринайсет от масови зарази, т.е. лоша хигиена; 6 от злополуки като измръзване, удавяне, задушаване; 36 от пневмония, вследствие студ и залежаване; 2 от насилие. И всички – от престъпна небрежност.  103, страдащи от недохранване. 7 случая на сексуално насилие; поне осем случая на физическо …

Годишни награди „Човек на годината“

Deca.bg Бежанци и мигранти, Вероизповедания, Деинституционализация, Деца с увреждания, Джендър въпроси, Дискриминация, Език и престъпления на омразата, Етнически малцинства, Затвори и арести, Здравеопазване, Изтезания и малтретиране, Конфликти и хуманитарни кризи, ЛГБТ права, Младежко правосъдие, Равнопоставеност на половете, Справедлив процес

„Човек на годината“ са годишните награди за принос към правата на човека и правозащитността, включително за работа, посветена на правата на децата. Тази година Наградите ще бъдат връчени за седми път. Вижте всички номинации за 2014 г. и гласувайте за фаворитите си на страницата на Наградите.  Наградите нямат финансово изражение, целта им е да дадат признание и публичност на носителя ѝ. Те …