Детство без решетки

Deca.bg Затвори и арести, Младежко правосъдие

Кампанията „Детство без решетки” цели да постигне цялостна реформа в сферата на детското правосъдие. Инициативата е стартирана на 24 септември, 2015 г. в следствие на многократни критики и сигнали от различни международни и национални организации за неадекватната към правата на детето правосъдна система в България. Детето, независимо дали е жертва или извършител, преди всичко трябва да се третира от закона …

Годишни награди „Човек на годината“

Deca.bg Бежанци и мигранти, Вероизповедания, Деинституционализация, Деца с увреждания, Джендър въпроси, Дискриминация, Език и престъпления на омразата, Етнически малцинства, Затвори и арести, Здравеопазване, Изтезания и малтретиране, Конфликти и хуманитарни кризи, ЛГБТ права, Младежко правосъдие, Равнопоставеност на половете, Справедлив процес

„Човек на годината“ са годишните награди за принос към правата на човека и правозащитността, включително за работа, посветена на правата на децата. Тази година Наградите ще бъдат връчени за седми път. Вижте всички номинации за 2014 г. и гласувайте за фаворитите си на страницата на Наградите.  Наградите нямат финансово изражение, целта им е да дадат признание и публичност на носителя ѝ. Те …