Кампания „Детство без решетки”

Кампанията „Детство без решетки” цели да постигне цялостна реформа в сферата на детското правосъдие. Всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство. Подкрепете петицията сега!

Още по темата »

Входът на домовете за деца продължава да бъде широко отворен

Четири години след старта на процеса по деинституционализация в България входът на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години продължава да бъде широко отворен, посочва доклад на БХК.

Още по темата »

Кризисните центрове за деца

Доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризисните центрове в България.

Още по темата »

Новини

Кампании

Ежегодно хиляди деца в България преминават през затворени институции, a над 10 ­000 деца са засегнати от действащия 60-годишен Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство.

238 починали деца за десет години. 31 смърти от глад, 84 от общо занемаряване, 13 от масови зарази; 6 от злополуки като измръзване, удавяне, задушаване; 36 от пневмония, вследствие студ и залежаване; 2 от насилие. Подкпрепи кампанията за наказване на виновните за престъпленията в българските институции за деца с увреждания.

Всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета – изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си, които биват изгаряни като „биологичен отпадък“. Така родителите не могат да получат урна с прахта на бебето или гробно място, което да посещават – изключително важен момент от процеса на скърбене.